Verzorging en opbaring

Het verzorgen en opbaren van de overledene krijgt bij mij de volle aandacht. Het is niet nodig dat het lichaam van de overledene zo snel mogelijk moet worden verzorgd. Het kan zeker uren na het overlijden ook nog goed gedaan worden. Vanzelfsprekend moet de verzorging van de overledene goed en waardig gebeuren. 
Natuurlijk kan de familie de overledene zelf verzorgen en kleden. Indien gewenst kunnen we het ook samen doen.

Waar kan de verzorging plaatsvinden?
Het verzorgen van de overledene kan thuis of in de verzorgkamer van het rouwcentrum plaatsvinden. In zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen is het vaak ook mogelijk de overledene zelf te verzorgen en te kleden. Dit kan samen met de verpleging of samen met mij. Sommige mensen ervaren het zelf verzorgen of daarbij behulpzaam zijn als zeer positief. Uiteraard verschilt dit van persoon tot persoon en u moet zich daartoe niet verplicht voelen.

Thuis
Opbaring kan in principe overal. Het kan thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. Dit wordt vaak als zeer persoonlijk en dierbaar ervaren. Dit kan in de kist of op bed. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van een koeling. Opbaring kan veelal ook in de eigen kamer in het verzorgingstehuis.

In het rouwcentrum
Het opbaren van de overledene in een rouwcentrum kan ook heel mooi zijn. Rouwcentra zijn vandaag de dag sfeervol aangekleed. Sommig rouwcentra hebben 24-uurskamers. U krijgt dan een sleutel en kunt gebruikmaken van deze ruimte wanneer het u uitkomt.